Wednesday, January 24, 2007

"Açlıktan ölmemenin bedelinin
sıkıntıdan ölmek olduğu bir dünya istemiyoruz!" *

* 68' Sorbonne, Duvar Yazısı, Anonim

No comments: