Tuesday, February 20, 2007

Emma Goldman üzerinden Nietzsche

Emma Goldman, Nietzche'nin "İyinin ve Kötünün Ötesinde" kitabına dönme ihtiyacı duyar ve oradaki öte olma durumuna işaret eder.Goldman'ın, Nietzche'ye dönüş sebebi. yazarın adı geçen kitabıyla, keskin önyargılı ve benzerlikler üzerinden giden bir ayrıştırmacılığı tamamen reddederek, kendisinden farklı olan herkezi anlamaya çalışmayı önermesi ve özellikle "KENDINI ORTAYA KOYMA"ya dayalı bir bireysel güçlülük pozisyonunu öne sürmesidir.

"...'İyi ile kötünün ötesinde'nin ufku, bireyin kendi olma ve kendi kişiliğine sahip çıkma hakkını işaret eder. Üstelik bu imkanlar hayatın kaosundan dolayı acı çekmeyi dışlamaz; fakat kendisi dışında herkesi yargılamaya kalkan püritence doğruluk iddiasını kesinlikle dışlar." E.G., a.g.e.


Bu noktadan hareketle sanatçı formasını sırtımıza geçiren bizlerin yapması gereken şey: sosyal yaşamımızın bütün önyargılar ağı ile çevreleyip uçlaştırdığı keskin bir netlik arayışıyla sanatçının güçlüce "kendini ortaya koyma" çabasını kolayca bir köşeye konumlandıran, durumlar bütününe yediren bu sisteme karşı durmak ve inançlarımızı korumaktır. Borga K.

No comments: